Šiek tiek nori jos

Šiek tiek nori jos

Šiek tiek nori jos (nori jos) Šiek tiek nori jos Mintys kaip būgną daužo (taip) Praeiviai erzina, erzina ah-ah Erzina, erzina iIšeik