Meilės netylėk

Meilę taip bijau prisipažint
Ką JIS pamanys, jei bijau pakelt akis?..
Jeigu JO mintis užvaldžiusi kita,
Gal JIS myli ją?..
Būsiu atstumta, nieko neverta… Ką daryt tada??

Aš žinau, tuo keliu ir aš ėjau.
Ir dabar kartoju tau-
jei nebūsi atvira – meilė liks neatrasta.

Drąsiai, drąsiai išsakyk jausmus,
pakelk akis – težino JIS.
Parodyk saulės kelią į žvaigždes

Atverk duris į savo širdį.
Meilė tavo lūpomis kalbės.

Meilė – nenugalima, ji laimėti sutverta,
jos tikrai esu verta.

Savo sieloj leisk jai būti amžinai
Aš eisiu meilės pasitikt
Pakilt aukštai ir nenukrist