Mažyte mano

Mažyte mano

Saldi naktis į miestą nusileido, O tu kažkur beviltiškai skubi. Užmiršk prašau, kas mus abu lig šiol taip žeidė, Mažyte mano, tu šiąnakt nuostabi.

Tiesiog negaliu

Tiesiog negaliu

Susirink laidus pakrovėjus, susirink laidus pakrovėjus, išeik iš hatos dar net neužėjęs Aš tik nuo savęs kapoju, judu Tavo muzikos negirdėjęs