Noriu vėl tave mylėti

Tu prisiglausk ir kančia praeis
Prašau nusišypsok ir ašarų nebus
Praeis greit diena nepastebėsi tu
Už lango bus tamsa, užmik šalia manęs
Ir tavo mintyse bus ramu, tu nieko nesakyk
Tik būūūk šalia, būk šalia.

Aš noriu vėl tave mylėti noriu
Bučiuoti geras tavas akis
Aš noriu vėl šalia tavęs miegoti
Ir rytą pasilikt su tavimi.

Virš mūsų dangus giedras ir ramus
Ten mūsų namai, meilės, laimės namai
Aš noriu nueit visus kelius
Kartu su tavimi, vien tik su tavim
Norėčiau aš tave paverst ugnim
Negęstančia ugnim, širdyje manoj, širdyje

Aš noriu vėl tave mylėti noriu
Bučiuoti geras tavas akis
Aš noriu vėl šalia tavęs miegoti
Ir rytą pasilikt su tavimi.