Viešpaties lelija

Kur Dievulis saugo dangų, lietų kur alyvose
Jo paukšteliai gieda, švyti žuvys ežerų dugne.
Pažiūrėjęs į leliją, vėjas tyliai pasakys:
Viešpaties lelija, Viešpaties lelija.
Lietuva – vėjuose lelija,
Lietuva – mariose lelija,
Lietuva mana, Lietuva.
Žalvarinių abrozdėlių veidą ramų pakelėj
Guodžia, kalbina mėnulio begaliniai spinduliai.
Kur Dievulis saugo, sėja amžinąjį sodą, ten –
Viešpaties lelija, Viešpaties lelija.
Lietuva – vėjuose lelija,
Lietuva – mariose lelija,
Lietuva mana, Lietuva.